Встреча 3

 

             

 

 Zestaw stanowi kontynuację podręczników Встреча 1Встреча 2  i przeznaczony jest, w obecnym systemie nauczania, do realizacji w klasie III i IV szkoły średniej.

            Praktyka dowodzi, że nauka języka obcego w ostatniej klasie szkoły średniej jest systematycznie prowadzona w semestrze I, natomiast semestr II przeznaczają nauczyciele i uczniowie na powtarzanie materiału językowego i przygotowanie do egzaminu dojrzałości. Wychodząc naprzeciw tej praktyce, autorzy proponują podręcznik zawierający tylko 19 jednostek metodycznych do opracowania w ciągu, w zasadzie, 3 semestrów oraz zestaw materiałów przygotowujących do egzaminu dojrzałości w formie ustnej i pisemnej.

Podobnie jak   Встреча 1 i Встреча 2, zestaw Встреча 3 składa się z następujących części:

            - podręcznika dla ucznia,

            - zeszytu ćwiczeń,

            - kompletu nagrań,

            - Książki nauczyciela.

       Struktura poszczególnych części zestawu Встреча 3 jest taka sama jak w przypadku Встреча 1 i Встреча 2.

       Istotnym elementem odróżniającym podręcznik dla ucznia Встреча 3, jest wprowadzenie  rozdziału „Matura tuż... tuż” zamiast  Проверь себя”. Celem tego rozdziału jest podsumowanie opracowanego materiału językowego i wskazanie uczniom sposobów efektywnego przygotowania się do czekającego ich egzaminu dojrzałości z języka rosyjskiego.

 

powrót