Встреча 2

  

               

 

  Zestaw materiałów dydaktycznych do nauki języka rosyjskiego, stanowi kontynuację zestawu Встреча 1

   Zestaw dydaktyczny dla klasy II - Встреча 2, podobnie jak część pierwsza,  składa się z:                        

                        - podręcznika dla ucznia,

                        - zeszytu ćwiczeń,

                        - nagrań na taśmie magnetofonowej,

                        - książki nauczyciela.

   Podręcznik dla ucznia składa się z 16 paragrafów, każdy z nich stanowi integralną jednostkę metodyczną przeznaczoną do realizacji w ramach od 2 do 4 lekcji, w zależności od ilości zawartego w nim materiału dydaktycznego i stopnia jego trudności.

    W każdym z paragrafów oprócz nowych treści uwzględniono materiał powtórzeniowy, stanowiący punkt wyjścia do realizacji nowych treści.

     Podobnie jak w klasie I, w rozdziale «Проверь себя» zamieszczono zestaw ćwiczeń, głównie o charakterze komunikacyjnym, który pozwoli uczniom na powtórzenie i utrwalenie opracowanego materiału. Jest to również ważny materiał dla samokontroli, pozwalający uczniom na zorientowanie się w poziomie swojej wiedzy i umiejętności. Materiały z tego rozdziału mogą być również wykorzystane przez nauczyciela do konstruowania ćwiczeń kontrolnych.

    W rozdziale «Прочитай про себя» znalazły się teksty o różnym charakterze i różnym stopniu trudności przeznaczonych w zasadzie do samodzielnego czytania. Mogą one być również wykorzystane przez nauczyciela jako ćwiczenia w rozumieniu tekstu ze słuchu, ponieważ zostały nagrane na taśmie magnetofonowej. 

    Zamieszczony w podręczniku wykaz niektórych czasowników rosyjskich i polskich o odmiennym rządzie stanowi uzupełnienie ich spis z części I.

    Podobnie słownik rosyjsko-polski zawiera słownictwo z części I uzupełnione o wprowadzone w części II.

 

powrót