ВСТРЕЧА

    Na stronie tej autorzy, Halina Dąbrowska i Mirosław Zybert prezentują podręcznik do nauki języka rosyjskiego Встреча wydany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna w latach 1997-1999 (pierwsze wydanie).

         

Podręcznik został opracowany na podstawie programu nauczania języka rosyjskiego dla szkoły średniej – kurs podstawowy, zatwierdzonego przez MEN w dniu 3.07.1996 r. (Nr DKO-4015-5/96.)

      Podręcznik przygotowany został dla uczniów szkół średnich, rozpoczynających naukę języka rosyjskiego. Całość składa się z trzech części.  Uwzględniając obecne warunki nauczania część pierwsza -  Встреча 1  przeznaczona jest, w zasadzie, dla uczniów klasy I, część druga -  Встреча 2  dla klasy II,  natomiast część III -  Встреча 3  dla klas III i IV.

      Podział ten jest umowny. Naczelną zasadą jest, że całość materiału nauczania zawarta w podręczniku powinna być zrealizowana w ciągu czterech lat nauki. Nauczyciel może więc dowolnie regulować okres pracy z każdą z części podręcznika.

       Podręczniki dla ucznia uzupełnione są odpowiednimi zeszytami ćwiczeń oraz nagraniami na taśmie magnetofonowej.

      Do każdej z części podręcznika została opracowana instrukcja dla nauczyciela w formie Książki nauczyciela, zawierającej podstawowe wskazówki metodyczne, przykładowe rozkłady materiału oraz przykładowe konspekty lekcji, materiały do kontroli wyników nauczania.

     

                                                                                          

   powrót do strony głównej.